(doc) Schemele care bagă în mormânt Calea Ferată din Moldova

Foto 1 — lista dispozitivelor Delta SU disponibile la 27 decembrie 2015

Cum se fură motorina?

Foto 2 — comparația consumului real de motorină versus ulei. În ultima coloană este estimat volumul de motorină care ar fi fost furat
Foto 3. Extras din interceptările furturilor. Documentul PDF îl puteți găsi aici
Foto 4. Datele cu privire la orele lucrate de echipajele de locomotive. În coloana 4-a sunt indicate orele raportate de angajați, în coloana 9, numărul de ore lucrate.

Cum se fură din vânzarea de bilete?

Cât s-a furat?

Extras dintr-un document recepționat de conducerea CFM la 18.11.2020

Ce a urmat?

Cum pot fi rezolvate problemele la CFM?

  • Separarea funcției de control de serviciile care consumă resursele, cum ar fi Gospodăria Locomotive și a DEPO-urile de locomotive.
  • Funcționarea impecabilă a controlului, a monitorizării consumului de motorină, a vânzării biletelor de pasageri și sistemelor de monitorizare electronică. Acest lucru trebuie făcut de un grup de investigatori externi, care să aibă independență totală față de conducerea CFM.
  • Punerea în funcțiune a noilor locomotive pentru a reduce consumul de combustibil (aproape toate locomotivele noi sunt inactive, în timp ce sunt utilizate locomotivele vechi din seria ТЭ 10 М cu kilometraj și consum de combustibil mare).
  • Dotarea spațiilor de stocare, depo-urilor de locomotive, altor active-cheie cu sisteme de alarmă și supraveghere video.
  • Lansarea unui server GPS pentru utilizarea optimă a transportului rutier. Au fost achiziționate și instalate 189 dispozitive, însă din informațiile pe care le dețin, acestea pur și simplu stau la balanță și nu sunt puse în funcțiune.
  • Înăsprirea radicală a pedepselor pentru fraude. Concedierea, amenzile simbolice și mustrările sunt pedepse mult prea blânde. Oamenii care fură CFM-ul trebuie să răspundă în fața justiției.

--

--

Member of the Parliament in the Republic of Moldova | Party of Action and Solidarity | Fascinated by Public Policy, Economics and International Development.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Radu Marian

Radu Marian

Member of the Parliament in the Republic of Moldova | Party of Action and Solidarity | Fascinated by Public Policy, Economics and International Development.